Tillsyn av äldreomsorgen inom Borås stad Göta

Löpnummer:
2006:46
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
46
Länsstyrelsen har granskat alla kommundelsnämndens verksamheter inom äldreomsorgen.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.