Lövskogsinventering i Tibro kommun

Löpnummer:
2006:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
74
Inventeringen utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar i Tibro kommun.
Kommentar:
Finns endast som pdf