Bostadsmarknadsenkät 2006 - En sammanställning

Löpnummer:
2006:43
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
48
Bostadsmarknadsenkäten är ett led i den årliga nationella undersökningen av situationen på bostadsmarknaden. Enkäten har tagits fram i samverkan mellan Boverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (f d Svenska kommunförbundet).  Syftet är att få fram en samlad bild av kommunernas bedömning av det aktuella läget på bostadsmarknaden och redovisa utvecklingstendenser.
Kommentar: