Stråtak i Hornborgabygden. Del III. Uppföljning

Löpnummer:
2006:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
69
Rapporten är en uppföljning av ett projekt som genomfördes 1994-95. Då dokumenterades ett antal byggnader vid Hornborgasjön. Nu besöktes samma gårdar igen och rapporten redovisar resultatet.
Kommentar: