Strategi för formellt skydd av skogsmark i Västra Götalands län

Löpnummer:
2006:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publicerad:
2006
Sidantal:
98
Strategin anger mål, utgångspunkter och principer för Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens arbete med naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.
Kommentar: