Siffror om kvinnor och män i Västra Götalands län 2006

Löpnummer:
2006:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
37
Är det jämställt i Västra Götalands län? Om inte, hur långt har vi kommit inom olika områden? Könsuppdelad statistik är nödvändig för att kunna analysera förändringar i jämställdheten mellan män och kvinnor. En del av svaren finns i detta häfte med siffror om kvinnor och män i Västra Götaland. Senast ett motsvarande häfte togs fram för länet var år 1999.
Kommentar: