Samarbete/Samverkan - Finns det? Verksamhetstillsyn i Kungälvs kommun

Löpnummer:
2006:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
33
Hur tillgodoses behoven för personer med  psykiska funktionshinder och missbruk  och hur samarbetar och samverkar kommunens  socialtjänst med andra vårdgivare?
Kommentar: