Vattenkemi och utlakning från brukad skogsmark i Västra Götalands län 2000-2004

Löpnummer:
2006:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
32
Undersökningen av bäckvattnets återhämtning från försurning och utlakning av näringsämnen, kvicksilver och andra tungmetaller i samband med skogsbruksåtgärder.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.