Trafficking - ett problem i Västra Götaland?

Löpnummer:
2006:34
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
11
Trafficking är ett globalt problem som har sin grund i fattigdom och bristande jämställdhet. Handel med människor utgör ett hänsynslöst utnyttjande av andra människor och utgör jämsides med droger och vapen  en lukrativ handel för de internationella brottssyndikaten.
Kommentar: