Verksamheten 2005-2006 Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Löpnummer:
2006:33
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
20
Broschyren presenterar ett axplock av aktiviteter samt större och mindre händelser från Länsstyrelsens olika sakområden under 2005 och 2006.
Kommentar: