Tillsyn av äldreomsorgen inom Trollhättans stad

Löpnummer:
2006:31
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
54
Länsstyrelserna har som uppgift att granska socialtjänsten, bland annat äldreomsorgen, utifrån socialtjänstlagens bestämmelser och intentioner. Resurserna för Länsstyrelsernas tillsyn av kommunernas äldreomsorg har ökat i och med regeringens beslut att förstärka tillsynen av vård och omsorg av äldre från och med 2003. Länsstyrelsen genomför en genomgripande tillsyn av äldreomsorgen i samtliga länets kommuner, kommun- och stadsdelsnämnder under åren 2005-2007.
Kommentar: