Engagerad, envis och ensam

Löpnummer:
2006:29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
35
Rapport om en kollegial lärandecirkel med samordnare av alkohol- och drogförebyggande arbete.
Kommentar: