Marknära ozon och meteorologi vid östads säteri 2005

Löpnummer:
2006:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
26
Mätning av marknära ozon och meteorologiska parametrar samt sammanställningar av exponeringsindex och målvärden relevanta för miljömål och miljökvalitetsnormer.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.