Kommunernas tillämpning av kunskapskravet och kravet på kök för allsidig matlagning vid beslut om serveringstillstånd

Löpnummer:
2006:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
26
Länsstyrelsens roll på alkoholområdet är att bistå kommunerna med råd och stöd vid tillämpningen av alkohollagen i kommunerna. Länsstyrelserna skall också utöva tillsyn över kommunernas arbete med tillståndsgivning och tillsyn. I dessa roller har Länsstyrelsen uppmärksammat hur olika alkohollagen kan tillämpas i kommunerna.
Sökandens lämplighet och restaurangens kök för allsidig matlagning är två grundläggande krav för att serveringstillstånd skall meddelas.

Syftet med rapporten är att belysa vilka handlingar kommunerna begär in på ovannämnda områden vid ansökan om serveringstillstånd och vilken bedömning kommunen gör utifrån inkomna handlingar. När det gäller kök för allsidig matlagning så har Länsstyrelsen besökt 17 av de granskade restaurangerna för att skaffa en egen uppfattning om köksutrustning och tillgång till lagad mat.
Kommentar: