Hur stor blir skörden?

Löpnummer:
2006:24
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
27
En inventering bland ekologiska växtodlingsföretag i Västra Götalands län och Värmlands län 2001-2004.
Kommentar: