Nätprovfiske i Västra Götalands län 2005 - Biologisk effektuppföljning i försurade och kalkade vatten

Löpnummer:
2006:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
60
Under juli och september 2005 provfiskades elva sjöar i Enningdalsälvens avrinningsområde, samtliga enligt Fiskeriverkets standardiserade metodik (Kinnerbäck, 2001). Det primära syftet med fiskena var att följa upp effekterna av kalkningsverksamheten i Daletjärn, Dammtjärn, Kasebosjön, Lilla öretjärn, Nockerödvattnet, Långevatten, Långvattnet, Övre och Nedre Bolsjön, samt att följa upp återintroducerade bestånd av nors och mört i ett par av nämnda sjöar. Ytterligare ett syfte var att i dessa sjöar införskaffa ett underlagsmaterial i form av artförekomst och –sammansättning av fisksamhället till en Norsk studie, vilken relaterar försurningens inverkan på ekosystemet till sammansättningen av taxa i det littorala zooplanktonsamhället. Därför fiskades även de okalkade och oförsurade sjöarna Kolstorpevattnet och Aspe, vilka i sammanhanget utgjorde referensobjekt.
Kommentar: