Kommunernas jämställdhetsplaner i Västra Götalands län 2005 - En kartläggning

Löpnummer:
2006:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
25
Våren 2005 ombads de 49 kommunerna i Västra Götalands län att sända in sina jämställdhetsplaner till Länsstyrelsen. Vi ville undersöka hur många av kommunerna som hade jämställdhetsplaner och om dessa uppfyllde lagens krav.
Kommentar: