Fytoplankton i åtta sjöar i Örekilsälvens avrinningsområde i augusti 2004

Löpnummer:
2006:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
18
Rapporten redovisar undersökningar av växtplankton som gjorts i utvalda sjöar i Örekilsälvens avrinningsområde.
Kommentar: