Kostnadseffektivitetsanalys i EG:s ramdirektiv för vatten – praktisk tillämpning av Naturvårdsverkets råd.

Löpnummer:
2006:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
24
Rapporten ger ett exempel på hur kostnadseffektivitets-analys och annuitetsmetoden kan användas för att prior-itera mellan olika åtgärdsalternativ i vattenförvaltningen.
Kommentar: