Samarbete/samverkan - Finns det?

Löpnummer:
2006:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
33
Hur tillgodoses behoven för personer med psykiska funktionshinder och missbruk och hur samarbetar och samverkar kommunens socialtjänst med andra vårdgivare?
Verksamhetstillsyn i Tjörns kommun
Kommentar:
Finns endast som pdf.