Kulturmiljö och fiskevård – projekt typvattendrag

Löpnummer:
2006:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
42
Västra Götalands län har landets längsta kuster om man räknar med de stora sjöarna Vättern och Vänern. Under flera års tid har restaurering av vattendrag pågått vid Vättern, Viskan med dess biflöden samt vattendrag i Bohuslän. Länsstyrelsen har på uppdrag av Riksantikvarieämbetet låtit göra en kulturmiljöanalys avseende kulturmiljö och fiskevård. Analysen kommer att ingå i en större redovisning och är en del i ämbetets projekt typvattendrag där exempel från flera län kommer att presenteras.
Kommentar: