Grundvatten och geologi inom Gullmarns tillrinningsområde

Löpnummer:
2006:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
 
Rapporten beskriver geologiska förutsättningar för grundvattnet i Gullmarns tillrinningsområde och kopplar dessa till ytvattenstatusen.
Kommentar:
Finns endast som pdf.