Länsstyrelsens roll och insatser i folkhälsoarbete i Västra Götalands län

Löpnummer:
2006:102
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
61 (inkl bilaga)
I regleringsbrevet för 2006 fick Länsstyrelsen i uppdrag att beskriva sin roll och sina insatser inom folkhälsoområdet. Rapporten utgör Länsstyrelsens redovisning till regeringen. Den visar att Länsstyrelsen arbetar inom i stort sett alla områden av folkhälsopolitiken.
 
I en bilaga till rapporten redovisas folkhälsoarbete inom övriga statliga myndigheter i Västra Götalands län.
Kommentar:
Finns endast som pdf.