Karakterisering ytvatten – erfarenheter från Gullmarns tillrinningsområde

Löpnummer:
2006:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
28
En rapport om hur vi har gått tillväga och vad vi lärt oss när vi gjorde en karakterisering enligt Vattendirektivet i ett pilotområde.
Kommentar: