Gullmarns tillrinningsområde - Bakgrundsbeskrivning enligt vattendirektivet

Löpnummer:
2006:09
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
116 + Bilaga 116
Rapporten innehåller en karakterisering av sjöar, vattendrag och kustvatten i Gullmarns tillrinningsområde, en analys av mänsklig påverkan samt av geologi och grundvattenförhållanden. Producerad av NOLIMP-WFD. BILAGA i eget dokument.
Kommentar: