Marine habitaters utbredelse – terrengmodellering i Gullmarsfjorden

Löpnummer:
2006:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
40
En modellering av marina habitat i Gullmarn har gjorts och redovisas med kartor över möjlig utbredning av bl.a. blåmusslor, ålgräs och makroalger. (Norska)
Kommentar: