Karakterisering av Gullmarn enligt EG:s ramdirektiv för vatten

Löpnummer:
2006:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
82
Rapporten är en karakterisering och statusklassning av Gullmarn gjord som ett examensarbete för Länsstyrelsen och projektet NOLIMP.
Kommentar: