Characterization of Gullmarn according to the WFD

Löpnummer:
2006:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
64
Rapporten redovisar en karakterisering och statusklassning av Gullmarn enligt EG:s ramdirektiv för vatten (engelsk).
Kommentar: