Bedömningar av provfisken i 29 sjöar inom Örekilsälvens avrinningsområde

Löpnummer:
2006:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
102
I denna rapport redovisas statusbedömningar med avseende på kvalitetsfaktorn fisk i 29 sjöar i Örekilsälvens avrinningsområde.
Kommentar: