Diskriminering – en (o)–naturlig del av vardagen

Löpnummer:
2006:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
48
Länsstyrelsen och Göteborgs Stad gemensamt antagit uppdraget att genomföra en ”diskrimineringskartläggning” bland de svensk-etioper, svensk-eritreaner och svensk-somalier som deltar i projektet Advantage Göteborg – världskulturer i fokus. Kartläggningen beskrivs i denna rapport.
Kommentar: