Tillsyn av äldreomsorgen
inom Färgelanda kommun

Löpnummer:
2005:67
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
51
Länsstyrelserna har som uppgift att granska socialtjänsten, bland annat äldreomsorgen, utifrån socialtjänstlagens bestämmelser och intentioner. Resurserna för Länsstyrelsernas tillsyn av kommunernas äldreomsorg har ökat i och med regeringens beslut att förstärka tillsynen av vård och omsorg av äldre från och med 2003. Länsstyrelsen kommer att genomföra en genomgripande tillsyn av äldreomsorgen i samtliga länets kommuner, kommun- och stadsdelsnämnder under åren 2005-2007.
Kommentar: