Länsstyrelsen granskar äldreomsorgen - En sammanfattning av oanmälda tillsynsbesök på äldreboende

Löpnummer:
2005:63
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
5
Sedan hösten 2003 har Länsstyrelsens tillsyn av äldreomsorgen förstärkts genom ett regeringsbeslut. Denna rapport har som syfte att sammanfatta genomförda tillsyner, vara ett diskussionsunderlag inom äldreomsorgen samt lyfta fram både goda exempel och vanligt förekommande brister.
Kommentar: