Utredning av vattenmyndigheternas informationsförsörjning

Rapport 2005:47
Löpnummer:
2005:47
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
37
Vattenmyndigheternas informationsförsörjning- I denna utredning föreslås att resurser sätts av för att i samverkan med Naturvårdsverket svara för samordning av datastrukturer och tekniska lösningar gemensamt för landets vattenmyndigheter. Genom nationell samordning förenklas hanteringen såväl för vattenmyndigheterna som för länsstyrelserna och Naturvårdsverket.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.