Barnavårdsstatistik Västra Götalands län 2004 • Ansökningar om vård enligt LVU • Familjehemsplaceringar

Löpnummer:
2005:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
16
Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten för socialtjänsten i länet. I uppgifterna ingår att bland annat att följa upp och utvärdera hur de nationella målen inom det sociala området förverkligas i länet.

I denna rapport presenteras två sammanställningar, som avser Västra Götalands län. Den första gäller hur många barn i länet som blivit föremål för ansökan om vård enligt lagen om särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU) och hur domstolen avgjort målen. Den andra sammanställningen avser familjehemsplacerade barn.

Länsstyrelsen kommer varje år att inhämta ovanstående uppgifter för att kunna följa utvecklingen i länet.
Kommentar: