Tillsyn av äldreomsorgen inom Melleruds kommun

Löpnummer:
2005:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
44
Länsstyrelserna har som uppgift att granska socialtjänsten, bland annat äldreomsorgen, utifrån socialtjänstlagens bestämmelser och intentioner. Resurserna för Länsstyrelsernas äldretillsyn har ökat i och med regeringens beslut att förstärka tillsynen av vård och omsorg av äldre från och med 2003. Länsstyrelsen planerar därför en genomgripande tillsyn av äldreomsorgen i samliga av länets kommuner, kommun- och stadsdelsnämnder under åren 2005-2007.
Kommentar: