Barnperspektivet i långvarigt ekonomiskt bistånd och vid avhysningsärenden

Löpnummer:
2005:31
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
12
Länsstyrelsen har 2004 påbörjat en verksamhetstillsyn med syfte att i samtliga länets kommuner granska hur barnperspektivet fått genomslag i handläggningen av långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden. Tillsynen kommer att pågå under tre år och under 2004 har följande 14 kommuner granskats: Alingsås, Bollebygd, Dals Ed, Färgelanda, Grästorp, Göteborg, Götene, Mariestad, Lysekil, Mark, Skara, Stenungsund, Tranemo och Öckerö. I Göteborg granskades stadsdelsnämnderna Backa, Härlanda, Kärra-Rödbo, Styrsö, Tuve-Säve, Älvsborg och Örgryte.
Kommentar: