Kontroll av hygien i
Butiksskivade charkprodukter

Löpnummer:
2005:30
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
16
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna i 30 kommuner i Västra Götaland har under slutet av 2004 och början av 2005 besökt sammanlagt 127 butiker med charkhantering för att undersöka
hygienen. En enkät med frågor angående hanteringsrutiner och förutsättningar för personlig hygien har använts. Produkter som skivats i butikerna har provtagits. Resultatet från provtagningen av 331 produkter visade att 38 % har fått anmärkning på den mikrobiologiska kvaliteten. Vid jämförelse av provresultat av varor från manuell charkdisk och varor som skivats och paketerats till försäljningsdisk visades ingen större skillnad. Följande produkter har provtagits: kokt skinka, rökt skinka, torkad skinka, rostbiff, skivspill, medwurst, kalvkorv samt leverpastej, sylta mm.
Kommentar: