Länsstyrelsen granskar äldreomsorgen - Anhörigstöd i tio kommuner

Löpnummer:
2005:29
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
4
Sedan hösten 2003 har Länsstyrelsens tillsyn av äldreomsorgen föstärkts genom ett regeringsbeslut. I länet har sju nya tjänster inrättats som socialkonsulent/äldreskyddsombud. Tillsammans med fyra socialkonsulenter,som tidigare har arbetat med bl.a. äldrefrågor, bildar de en äldregrupp somenbart skall arbeta med tillsyn inom äldreomsorgen.Denna rapport har som syfte att sammanfatta genomförda tillsyner, varaett diskussionsunderlag i äldreomsorgen samt lyfta fram både godaexempel och vanligt förekommande brister.
Kommentar: