Länsstyrelsen och Socialstyrelsen granskar demensvård i Västra Götalands län

Löpnummer:
2005:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
16
Sedan flera år genomför Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg och Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans granskningar av utvalda områden. Detta görs för att få en samlad bild av avgränsade områden av socialtjänsten och sjukvården.

Omsorgen/omvårdnaden om personer med demenssjukdom är ett sådant område. Under åren 2003 och 2004 genomfördes därför tillsyn i 24 kommuner/kommundelsnämnder där Socialstyrelsens deltagande av resursskäl begränsades till 14. Tyngdpunkten på besöken låg på tillsyn av särskilt boende för personer med demenssjukdom. Därutöver fördes en diskussion med ansvariga i kommunen/kommundelsnämnden om de samlade resurserna i kommunen för angiven målgrupp.

Rapporten, som är en sammanfattning av tillsynen, har skrivits av Anne Åström, Socialstyrelsen och Ingemar Sunnerdahl, Länsstyrelsen. I de tillsynsbesök som sammanställningen grundar sig på har från Socialstyrelsen Anne Åström och i viss omfattning Jan Enocksson deltagit. Från Länsstyrelsens sida har ett antal socialkonsulenter/äldreskyddsombud deltagit. Separata tillsynsbeslut för varje kommun/kommundelsnämnd har fattats av Socialstyrelsen respektive Länsstyrelsen.
Kommentar: