Fjärranalys som metod för tillsyn
och miljömålsuppföljning
Metodstudie kring strandskydd och vattenverksamhet

Löpnummer:
2005:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
25
Att med hjälp av fjärranalys undersöka och följa upp efterlevnaden av strandskyddsbestämmelser och vattenverksamheter inom ett geografiskt område.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.