Lövskogsinventering i Lidköpings kommun

Löpnummer:
2005:08
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
148
Inventeringen utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar i Lidköpings kommun.
Kommentar:
Finns endast som pdf.