Lövskogar i Falköpings kommun

Löpnummer:
2005:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
619
Inventeringen utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar i Falköpings kommun.
Kommentar:
Finns endast som pdf.