Steget före. Om öppenvårdsprojekt och kunskapsutveckling inom socialt arbete i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län.

Löpnummer:
2005:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
50
Kommentar: