Lövskogar i Falköpings kommun

Löpnummer:
2011:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
 
Inventeringen utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar i Falköpings kommun. Förutom denna rapport finns uppgifter även i digital form i
ett GIS-skikt, och så småningom även i en databas, hos såväl Länsstyrelsen som Falköpings kommun.
Kommentar: