Rekordåren - retro eller realitet? Dokumentation från en konferens.

Löpnummer:
2004:62
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
44
Om kulturmiljövården och miljonprogrammet.

Den 18 oktober 2004 samlades sjuttiofem deltagare från hela landet i Medborgarhuset i Falköping till konferensen Rekordåren – retro eller realitet? Konferensen riktade sig mot den antikvariska sektorn samt mot den delen av de kommunala verksamheterna som är av betydelse för kulturmiljövården. Syftet var framförallt att bidra till diskussionen kring efterkrigstidens bebyggelse på nationell nivå, men även att presentera erfarenheter från projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö (här kallat Storstadsprojektet). Fokus låg på de antikvariska frågeställningarna och bostadsbebyggelsen. 

Dokumentationen består av de olika föredragshållarnas texter samt referat av två föredrag, konferensens inledningsanförande och den avslutande diskussionen. Föredragen och referaten återges i den ordning de framställdes på konferensen.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.