Nätprovfiske i Västra Götalands län 2004

Löpnummer:
2004:61
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
28
Under slutet av augusti 2004 provfiskades nio sjöar i Tanums kommun i Västra Götalands län enligt Fiskeriverkets metodik (Kinnerbäck, 2001). Syftet med provfisket var dels att se om kalkningen fungerat, dels att kontrollera hur mörten återhämtat sig efter kalkning i sju av sjöarna; Bockstjärn, Hökelundssjön, Korungerödtjärn, Lundetjärnet, Långtjärn, Stora Reusvattnet och Taraldstjärnet. I Fågletjärnet skulle utplantering av mört följas upp och i Tresticketjärn skulle fiskfaunan inventeras eftersom det saknades kunskap om vilka fiskarter som finns i sjön. 

Vid provfisket lades totalt 80 nät i vilka det fångades sammanlagt 3160 fiskar som tillsammans vägde 133 kilo. Allt som allt påträffades fyra fiskarter.
Kommentar: