Kvinnofrid Kommunala handlingsplaner för att bekämpa våld mot kvinnor

Löpnummer:
2004:60
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2004
Sidantal:
4
Länsstyrelsen har nu för tredje gången frågat kommunerna om de har utarbetat handlingsplaner för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En sammanställning av svaren visar att frågan nu kommit upp på dagordningen. Av länets 49 kommuner svarar 40 att det finns eller kommer att finnas inom en snar framtid en politiskt antagen handlingsplan/åtgärdsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Kommentar:
Rapporten är slut. Finns bara att ladda hem som pdf-fil.