Föräldrastöd och LSS handläggarens roll

Löpnummer:
2004:58
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
22
Denna rapport bygger på tillsyn som genomfördes för ett par år sedan och som utgick ifrån intervjuer med föräldrar till barn med funktionshinder. Frågorna vi ställde skulle ge en bild av hur de upplevde stödet från kommunen, i första hand från LSS-handläggarna.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.