Nuläge och scenarier för inverkan på MARKNÄRA OZON av emissioner från Västra Götalands län beräkningar för 1999

Löpnummer:
2004:55
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
30
SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län studerat hur olika scenarier för reducerade NOx och VOC-utsläpp från Västra Götaland påverkar fördelningen av marknära ozon över södra Sverige.
Kommentar: