Individuell plan - LSS

Löpnummer:
2004:54
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
4
Individuell plan - Ett sätt att underlätta samverkan på den enskildes villkor.

Enligt 10 § LSS kan den enskilde som beviljats en insats enligt LSS begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med den enskilde.

I planen ska även finnas med åtgärder som vidtas av andra än  kommunen och landstinget. Planen ska omprövas minst en gång per år.
Kommentar:
Rapporten är slut. Finns bara att ladda hem som pdf-fil.